fbpx

Wie zijn we?

Ons website-adres is: https://www.momwise.be         
MomWise Coachpraktijk (Bianca Cools), bezoekadres: Vermeulenstraat 3, 2860 Sint-Katelijne-Waver met tel +32 474 49 09 03 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke data verzamelen we?

Persoonsgegevens die wij verwerken

MomWise Coachpraktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer;
– Gezondheid;
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@momwise.be , dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

MomWise Coachpraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gegevens die van belang zijn om ons coachingstraject goed uit te voeren. Dat wil zeggen dat informatie over jouw levensverhaal, door jou aan ons verstrekt, door ons verwerkt worden in de coachverslagen. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen verwerkt indien zij, met toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers, in onze coachingspraktijk als coachee komen.

Waarom verzamelen we persoonlijke data?

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (o.a. boekhoudkundige verplichtingen).

MomWise Coachpraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Het afhandelen van jouw betaling;
  – Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  – Om goederen en diensten bij je af te leveren;
  – MomWise Coachpraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding

Geautomatiseerde besluitvorming MomWise Coachpraktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

We gebruiken op deze site:

 1. Functionele Cookies: deze zijn bedoeld om het gebruik van de site te optimaliseren (standaard)
  1. Analytische Cookies: Deze laten toe om statistische gegevens te verwerken over het gebruik van de website. Deze info gebruiken we om na te gaan wat bezoekers nuttige en minder nuttige info vinden, om zo onze website verder te ontwikkelen. (Enkel na jouw toestemming)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

U kan bij uw bezoek aan onze website aanduiden voor welke cookies u toestemming geeft.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Check hiervoor:

Facebook privacybeleid
Instagram privacybeleid

Analytics

Onze site is ondergebracht bij Siteground.com.

Hun privacybeleid is hieronder beschreven: https://www.siteground.com/blog/siteground-is-gdpr-compliant/

SiteGround scant dagelijks https://www.momwise.be op malware.  


Onze site maakt gebruik van Google Analytics. Hierop kunnen wij zien hoeveel bezoekers op onze site zijn geweest. Het privacy beleid van Google Analytics vind je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

· wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
· wij hebben het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd; (ofwel gegevens zijn anoniem gemaakt)
· ‘gegevens delen’ is uitgezet;
· wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Met wie we jouw data delen

Delen van persoonsgegevens met derden

MomWise Coachpraktijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MomWise Coachpraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we jouw data bewaren

MomWise Coachpraktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens i.k.v. dienstverlening: voor de duurtijd van de dienstverlening
 • Persoonsgegevens i.k.v. direct marketing (vb. nieuwsbrief): voor de duurtijd van jouw toestemming
 • Gegevens i.k.v. wettelijke verplichtingen (o.a. boekhouding, belastingen): voor de duurtijd van de wettelijke termijnen.

Welke rechten heb je over jouw data?

Je hebt ten allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en je kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Direct marketing

Je hebt het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing door MomWise Coachpraktijk. Je kan dit doen door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@momwise.be.           

Klacht

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Aanvullende informatie

Bianca Cools is de Functionaris Gegevensbescherming van MomWise Coachpraktijk.
Zij is te bereiken via info@momwise.be  


[BTEN id="120"]